top of page
Edited Image 2018-09-15 14-46-55

Nieuwe kern stappenplan

1. NAAM

Kies een NAAM voor je oud scouts / oud gidsen groep en geef ons deze door. 

Wij kijken na of er niet reeds een kern bestaat met dezelfde naam en geven jouw kern een A-nummer.

 

2. LIDGELD

Lidgeld = jaaraansluiting bij VOSOG, verzekering voor elk lid voor ALLE activiteiten van eigen kern en ALLE activiteiten waaraan uw kern zou deelnemen zowel provinciaal als landelijk of bij een andere vosogkern.

 

Elk hoofdlid ontvangt tevens het groepsblad KONTAKT  en ook het provinciaal blad de NIEUWSBRIEF. In deze bladen mag je eigen kern iets publiceren of lees je wat andere kernen zoal gedaan hebben of gaan doen en uiteraard alle nieuws van landelijk en/of provinciaal.

 

Lidgeld is te betalen op rekening van VOSOG ANTWERPEN :

                   met vermelding “lidgeld NIEUWE KERN + naam v.d. kern”

HOOFDLID =     10,00 € voor een individueel lid         

BIJLID =           9,00 € voor een partner op hetzelfde adres

BIJLID =           9,00 € per kind vanaf 18 jaar, op hetzelfde adres als het hoofdlid

KIND =             0,75 € per kind tot 18 jaar op hetzelfde adres als het hoofdlid

 

Als WELKOM krijgt de nieuwe kern 50% van de eerstejaars lidgelden teruggestort in ‘t begin van het 2e en het 3e aansluitingsjaar.

 

3. LEDEN

Zorg ervoor dat je kern minstens 10 leden telt.

 

VOSOG heeft een DIGITALE LEDENADMINISTRATIE die elke kern zelf beheert. Daarvoor dient minstens één, liefst twee, kernbestuursleden (vb: penningmeester + voorzitter) hun rijksregisternummer op te geven zonder punten of streepjes. Zodra dat RRnr ingevoerd is in het systeem krijgen deze personen toegang tot het bestand. Zij zijn dan (ook) VERANTWOORDELIJKE LEDENADMINISTRATIE. Zij kunnen dan zelf hun eigen kernleden beheren (alle gegevens + betalingen) en tevens mails verzenden vanuit dit bestand.

Hiervoor krijgt het kernbestuurslid een PERSOONLIJKE CODE via email.

Het is de bedoeling dat elke kern zijn ledengegevens zelf beheert.

Ter info: ELK lid mag zijn RRnr opgeven en krijgt zo toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

 

 -->OP TE GEVEN in de digitale ledenadministratie

  • Voorzitter / Penningmeester / Secretaris / Verantwoordelijke Ledenadministratie / . . . meer bestuursleden

              namen / voornamen / adressen / geboortedatums + TELEFOON + EMAIL

  • alle leden / bijleden / kinderen

              namen / voornamen / adressen / geboortedatums / eventueel mailadressen en tel.nrs.

  • per 50 leden, één afgevaardigde voor de Provinciale Raden

             en één afgevaardigde voor de Landelijke Raden (= Landelijke Trefdag)

  • of jullie een eigen kernblad hebben en zo ja de verantwoordelijke daarvoor en ons een exemplaar bezorgen, hetzij op papier of digitaal, zowel provinciaal als landelijk.

  • of jullie een clublokaal hebben en zo ja het adres ervan,zo niet een naam en adres waarop alle post voor de kern mag toekomen.

  • of jullie al een website en/of facebookpagina hebben en zo ja de gebruikte naam vermelden.

   

4. JAARPLANNING

Een jaarplanning opstellen met eigen activiteiten, bezoeken, kampen, deelname aan ..., enz...

De verzekering moet dit kunnen inzien in geval van een ongevalsaangifte.  Dus wijzigingen in de loop van het jaar dienen ook opgegeven te worden, zelfs al is het op korte termijn.

Elk jaar verwachten wij ook een beknopt overzicht over de activiteiten van het voorbije jaar.

 

Als aangesloten kern is men altijd welkom op OPEN kernactiviteiten van andere kernen, zonder verplichting zelf open kernactiviteiten in te richten.

Tweemaal per jaar is er een nationale TREFDAG, telkens in een andere Vlaamse provincie met leuke wandelingen of activiteiten voor alle deelnemers en een korte vergadering voor het bestuur, indien nodig.

Driemaal per jaar is er een provinciale ontmoeting van de kernbestuursleden (Provinciale Raad). Hier kan men ideeën opdoen voor vergaderingen / activiteiten. Je eigen inbreng wordt zeker gewaardeerd ! Je wordt er op de hoogte gehouden van wat er reilt en zeilt in je provincie.

 

 

5. MEER INFO

Zo lang VOSOG subsidies ontvangt van de overheid, verdelen wij deze subsidies onder de kernen.

Hiervoor bestaan berekeningscriteria, die bij aansluiting zullen bekend worden gemaakt.

 

Wij beantwoorden graag alle vragen tijdens een persoonlijk gesprek. (contacteer ons via de pagina 'contact')

Ook is er altijd info te vinden op onze facebookpagina. Je kan elke activiteit, meldingen, enz.. terugvinden.

Zo zien andere kernen ook wat je interesseert en welke activiteiten je openstelt voor andere kernen.

 

Landelijk info op: vosog.be

Hopelijk mogen wij jullie binnenkort begroeten !

Vriendelijke scoutsgroeten,

VOSOG ANTWERPEN TEAM

VOSOG ANTWERPEN

Is zeer verheugd een nieuwe kern te verwelkomen.

Edited Image 2018-09-15 14-47-25
bottom of page