top of page

Privacy verklaring

 

VOSOG Antwerpen:

 

Hanteert als uitgangspunt dat met de door haar leden, medewerkers en sympathisanten verstrekte persoonlijke gegevens en foto’s uiterst zorgvuldig en discreet dient te worden omgesprongen. Wij gebruiken deze gegevens derhalve ook uitsluitend voor de promotie van onze eigen activiteiten en/of activiteiten van onze kernen binnen VOSOG vzw. Mochten wij persoonlijke gegevens voor andere doeleinden wensen te gebruiken, dan zijn wij verplicht hiervoor voorafgaand om uw toestemming te vragen.

 

Gegevens zoals hierboven beschreven worden bijgehouden door het bestuur van VOSOG Antwerpen. Ze worden voor onbepaalde tijd bewaard.

 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op (vosogantwerpen@gmail.com). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

 

Ingeval u via een eventuele hyperlink van onze website op een andere website terecht komt, kan VOSOG Antwerpen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud en veiligheid van die site. VOSOG Antwerpen heeft de mogelijkheid dit privacy statement aan te passen dan wel te wijzigen indien dat gewenst is. Bij een bezoek aan onze website wordt U dan ook verzocht dit privacy statement regelmatig te checken.

bottom of page